• Introducing CSCMP

  Founded in 1963, the Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) is the preeminent worldwide professional association dedicated to the advancement and dissemination of research and knowledge on supply chain management. With over 8,500 members representing nearly all industry sectors, government, and academia from 67 countries, CSCMP members are the leading practitioners and authorities in the fields of logistics and supply chain management.

  CSCMP Sweden wants to provide a global perspective, an end-to-end supply chain scope and great networking by providing events with topics and speakers with international focus and a joint interest to profile Sweden as one of the leading European regions for supply chain management and logistics

 • Under de senaste årtiondena har det varit en stark trend bland svenska företag att flytta produktion från Sverige till lågkostnadsländer. Nu börjar trenden vända, och 2017 kommer sannolikt bli det första år då tillverkande företag i Sverige flyttar tillbaka mer tillverkning än de flyttar ut till lågkostnadsländer.

  Inom industrin, såväl som inom akademin, ökar intresset för det som kallas reshoring, alltså återflyttning av tillverkning från lågkostnadsländer till platser nära eller i det ursprungliga tillverkningslandet.

  Naturligtvis handlar det om att ta hänsyn till kostnader i hela försörjningskedjan.

  Teknikutvecklingen har gått fort under de senaste åren och går allt snabbare. “Artificiell intelligence”, Industry 4.0 och utvecklingen inom robotisering påverkar såväl kostnader som flexiblitet och ledtider. 

  Anmäl dig här!

 • Latest News