CSCMP USA

Stiftelsen PLAN Utbildning

TFK

Chalmers Tekniska Högskola
Department of transportation and logistics

Lunds Tekniska Högskola
Teknisk Logistik

Lunds Tekniska Högskola
Förpackningslogistik

Lunds Tekniska Högskola
Logistiknätverk CeLIT

Lunds Tekniska Högskola
Logistiknätverk Next Generation Innovative Logistics

Linköpings Universitet
Ekonomiska Institutionen (logistik- och transportsystem)

Växjö Universitet
Institutionen för ekonomiska vetenskaper och juridik

Luleå Tekniska Högskola
Institutionen för industriell logistik

The Nordic Logistics Research Network

NTM - Nätverket för Transporter och Miljön

eCom-Logistics
- för effektivare logistik med hjälp av IT

LogisticsWorld
-
the worldwide directory of transportation and logistics

Logistikmedia

 

Denna sida ändrad 26 feb 2009/jl